Oznamujeme rodičom a žiakom, že Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14. apríla a končia 19. apríla 2022. Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022 (streda).

Želáme Vám všetkým príjemné a pokojné sviatky.

                                                                                                                                                               vedenie školy