Milí rodičia budúcich prvákov !

Zápis deti do 1.ročníka na šk. rok 2022/2023 sa uskutoční od 1.4.2022 do 30.4.2022 v čase od 8:00 – 15:00.

Podľa zákona musia prísť na zápis obaja zákonní zástupcovia, pokiaľ to nie je možné, je nutné doniesť vyhlásenie.

/Vyhlásenie Príloha 2 – nie je možné získať podpis 2. zákonného zástupcu/

/Vyhlásenie Príloha 3 – zákonní zástupcovia sa dohodnú, že v predmetnej veci bude konať len jeden z nich/

Na zápis je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov, /ak prídu obaja/
  • rodný list dieťaťa,
  • rozhodnutie súdu, ak je dieťa zverené jednému z rodičov,
  • Vyhlásenie, ak na zápise bude prítomný len jeden zákonný zástupca,
  • Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti pre vstup zákonného zástupcu do školy

Vyplnením elektronickej prihlášky  urýchlite administráciu pri zápise. /Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky môžete do poznámky uviesť, či máte záujem napr. o písmo Comenia Script, trieda VIN- pre žiakov s intelektovým nadaním, iné/

Aj keď vyplníte elektronickú prihlášku, Vaša osobná účasť na zápise je nutná na overenie dokladov.

Opätovne musíte zapísať aj deti, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2021/2022.

Vyplniť elektronickú prihlášku TU.

 

V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte zástupkyňu školy na email: monika.tomovcikova@zsokruzna.sk alebo na tel. č. 0911 796 655.