Rodičia môžu požiadať dotáciu na stravu pre svoje dieťa do 8.9.2021. Bližšie info v dokumente nižšie.

Dokument dotácia na obed

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa