V našej škole píšu žiaci aj písmom Comenia Script. Písmo vychádza v ústrety súčasným potrebám detí, ktoré už pred pubertou jednoťažné písmo opúšťajú. To sa týka už aj detí na 1. stupni ZŠ. Jednoduchšie písmo pomáha viac porozumieť textu, než písmo zložitejšie, ktoré môže odvádzať pozornosť od obsahu. Comenia Script nie sú tlačené písmená (mýtus), ale tvary sú bližšie tlačovému písmu, čo umožňuje zjednodušiť systém čítania a písania. Deti sa nemusia učiť písmená štyri, ale len jedno alebo dve. A takto píšu písmom Comenia Script naši žiaci.
 
                                                                                                                                            Marta Paligová