Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) rozhodol vzhľadom na uvedené skutočnosti neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19.02.2021 vrátane.