Čo nám prinesie Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ?

Keď sme v decembri 2019 symbolicky za celé Slovensko preberali z rúk Tonyho Bootha , prvý slovenský preklad jeho knihy Index inklúzie a mali možnosť zúčastniť sa seminárov k tejto knihe množstvo otázok, ktorými sme ho zasypali nemali konca. Nasledujúca, je jednou z nich.

„Boli sme my vôbec niekedy ako spoločnosť a ľudstvo inkluzívni? Alebo je to, možno pochopiteľne, nedostihnuteľný cieľ, ku ktorému sa budeme tak akurát skúšať približovať?“ 

„Svojím spôsobom sa v danom momente, v daný deň, dotýkame inklúzie najlepšie, ako vieme. Byť inkluzívny znamená riadiť sa hodnotami inklúzie. Jeden dokonalý cieľ neexistuje. Čím viac sa o inklúziu snažíme, tým viac cieľov sa nám pritrafí. Navyše, život je nepredvídateľný. Ak znova zažijeme vlnu migrácie ako v minulosti, alebo stúpanie hladiny oceánov v budúcnosti, práve tieto udalosti odkryjú nové výzvy a problémy v snahe o väčšiu inklúziu v našej spoločnosti.“ Tony Booth

Účasť v projekte Škola inkluzionistov nás viedlo k prihláseniu do výzvy Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. Stali sme sa jednou z množstva základných škôl, ktoré boli vybraté do realizácie tohto projektu. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany  4 pedagogických asistentov a 3 členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).  

A čo nám prinesie práca v nových podmienkach s podporou národného projektu? Pripraviť sa na  inkluzívne vzdelávanie, také vzdelávanie, ktoré je naozaj individuálne. Osvojiť si iný prístup ku každému dieťaťu, pretože každé dieťa má potenciál.  Za pomoci odborníkov – špecialistov odhaľovať potenciál detí. Aby sa našim cieľom stalo, začlenenie a rozvoj potenciálu. Aby sa nestalo to, že fyzicky ich tam začleníme, ale potenciál neodhalíme. Chceme vytvoriť také podmienky a procesy, aby sa dokázali za účasti špeciálnych odborníkov vzdelávať. Zároveň chceme, aby sme naučili deti spolu žiť. To je zmysel inklúzie. Raz z nich budú dospelí ľudia a budú chcieť byť užitoční.

 

Vieme, že ciele , ktoré sme si stanovili nie sú jednoduché a môže sa stať , že niektorých sa iba dotkneme, ale s podporou Metodicko-pedagogického centra v NP POP II je to veľmi dobrý začiatok.

Monika Tomovčíková