Otvorenie školského roka 2020/2021 bude o 8:00.

 

Organizačné pokyny:

Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia vzadu na školskom dvore pred vchodom C a D.

Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia v átriu školy.

Žiaci ostatných  ročníkov pôjdu priamo do svojich tried.

 

Vstup žiakov do školy je podmienený odovzdaním obidvoch tlačív a to tlačivo o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník.

 

Týmto žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby to zabezpečili a žiaci ich odovzdajú svojim triednym učiteľom.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník pred začiatkom šk. roka 2020/2021 aktualizovaný