Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR_22.5.2020

Rozhodnutie ministra školstva