Ďakujem za finančnú podporu mestu Michalovce pri realizácii projektu CESTUJEME ČASOM. Zároveň chceme poďakovať pani riaditeľke Eleonóre Kanócovej za poskytnutie priestorov na zrealizovanie niektorých aktivít. Občianske združenie SIA Michalovce spolupracuje so Základnou školou Okružná 17, Michalovce od roku 2005. Zrealizovali sme spoločné projekty a tak sme vytvorili priestor pre spoluprácu rodičov so školou i vytvorenie lokálnej komunity, ktorá je spolutvorcom školskej politiky našej školy.

Cieľom projektu Cestujeme časom bolo upevňovanie a rozvíjanie záujmových aktivít detí a mládeže počas voľných dní v období mesiacov máj – november 2019 špecializovanými aktivitami zameranými na historické, kultúrne a prírodné bohatstvo Košického kraja. Popri poznávaní historických súvislosti ide o zdokonaľovanie sa v rozvoji životných zručností – trpezlivosť, nápaditosť, spolupráca a občianske povedomie. Ide o spoznanie kraja, jeho histórie a známych osobností.

Deti spoznali jedinečné kultúrne pamiatky Slovenska – Oravský zámok, Španiu dolinu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Svätý Anton, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Betliar, Košice, Poloniny, Vihorlatské vrchy i svoje rodné mesto Michalovce.

„ Všade dobre, doma najkrajšie! “

Ľuboslava Čižmárová

koordinátorka projektu

IMG_5261

Picture 1 of 5