XIII. Žiacka vedecká konferencia – ZŠ Okružná 17, Michalovce

 

Vedecká jeseň  na Slovensku už tradične vrcholí Týždňom vedy a techniky.

Opäť sme mali možnosť bližšie spoznávať a pochopiť vedu počas podujatí zameraných na popularizáciu rôznych odvetví vedy.

           Jedným z nich bola, už trinásty krát, aj žiacka vedecká konferencia, ktorá si vzala za úlohu priblížiť účastníkom pojem i n k l ú z i a. Pretože v tomto školskom roku sme sa ako jedna z 20 škôl z celého Slovenska zapojili  do  grantovo-vzdelávacieho   projektu   Škola inkluzionistov.

Projekt  je  súčasťou  programu  Kto chýba?,  ktorý  druhý rok realizuje Nadácia pre deti Slovenska vďaka podpore Orange a Plesu v opere.

Program predstavila naša konzultantka Zuzana Révészová. Zároveň zmapovala aktuálne dianie v téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

Zuzana Révészová: Dlhodobo sa venuje téme inkluzívneho vzdelávania. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Ako metodička a lektorka spolupracovala a spolupracuje s mnohými mimovládnymi i štátnymi organizáciami (Človek v ohrození, Eduma, ETP Slovensko, Nadácia Milana Šimečku, NOS-OSF, Teach for Slovakia, MPC, ŠPU, Iuventa). V súčasnosti pôsobí v Spojenej škole v Košiciach i v Nadácii pre deti Slovenska ako konzultantka programu „Kto chýba?“ pre východné Slovensko.

Ďalšou prezentujúcou bola Terézia Geralská, ktorá predstavila krvné skupiny. Krv – nevyhnutný zdroj života, hnacia energia nášho ľudského mechanizmu. Aj keď každý z nás je iný, ale v každom z nás prúdi táto životodarná tekutina. Choroba v jej rodine ju primäla k tomu, aby sa začala zaujímať aj o krv, ktorá znamená život.

Keď sa VÁM narodí dieťa, celá rodina sa teší a začína plánovať jeho život. Bude lekár alebo radšej právnik. Určite ho dáme na tenis a možno dovtedy bude v našom okolí golfové ihrisko, tak bude chodiť na golf, maľovať, hrať futbal, spievať alebo tancovať. Keď Vám oznámia, že Vaše dieťa potrebuje operáciu hneď po narodení a potom ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu… vtedy nepoviete určite bude ekonóm, vtedy sa tešíte z každého progresu v jeho liečbe. Toto je prípad nášho Petra. Chlapca, ktorý spolu s rodičmi hľadal školu, kde by ho zaradili do kolektívu a dostal šancu ukázať, že napriek svojmu hendikepu je plnohodnotný človek. Takú šancu dostal u nás, v našej škole. Chcel porozprávať svoj príbeh, ale znovu odcestoval do USA, aby lekári posúdili jeho zdravotný stav a naplánovali jednu z ďalších operácií. O tejto ceste za školou hovorila jeho pani učiteľka Monika Tomovčíková.

            S bývalými žiakmi Monikou MurgovouAlexandrom Liptákom, z triedy s intelektovým nadaním, sme sa spojili prostredníctvom videoprojekcie.

                Matej Karpáč – Je veľmi empatický, okrem iného aj ochranca životného prostredia. Hrá na klavíri a gitare. Vždy ho zaujímala voda a život v nej. Preto, keď sa v minulom školskom roku zúčastnil žiackej konferencie, a počul nášho hosťa pána Michala Kravčíka hovoriť o tom, ako nám voda uniká kanálmi preč, rozhodol sa ešte raz spracovať tému vody a upozorniť na jej dôležitosť a nevyhnutnosť jej ochrany.

Ján Uchaľ, pravidelne sa zúčastňuje žiackych konferencií. Výber tém ovplyvňujú najmä jeho záľuby a to najmä, geológia, knihy, cestovanie, fotografovanie, olympizmus. Nevie si predstaviť svoj deň bez športu. Lyžuje, pláva, hrá tenis ,florbal za klub Eastern Wings Michalovce a radšej ako v škole, sedí na bicykli niekde v horách. Jeho cesty a  poznanie ovplyvňuje Geocaching, ktorý mu pomáha naplánovať výlety a túry. Keď nehľadá minerály ani nefičí dolu z kopca, rád si zahrá  v divadle TalentUm. Ako však súvisia olympijské kruhy s inklúziou, životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom? To sme sa dozvedeli  v jeho práci. Trvalo udržateľný rozvoj je podmienkou pri organizovaní každých olympijských hier a medzinárodný olympijský výbor sa zaviazal   všemožne k nemu prispievať. V práci uvádza príklady miest, ktoré organizovali OH a nezabudli pri tom ani na životné prostredie. Vidí množstvo benefitov, ktoré nám šport prináša (zdravie, radosť, endorfíny….) ale pre zdravé športovanie potrebujeme zdravé prostredie. Navrhuje – začnime od seba a pristupujme k životnému prostrediu zodpovedne. 

            Opäť sme sa mnoho dozvedeli, a tešíme sa na budúci rok.