Zelená škola je najväčším  vzdelávacím ekoprogramom na svete. Do tohto programu je zapojených viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. 

Našej základnej škole sa počas dvoch rokov podarilo úspešne zrealizovať všetky aktivity v našej prioritnej téme „Voda“, ktoré sme si naplánovali počas dvojročného certifikačného obdobia .   

9. októbra 2019 sme opäť získali certifikát Zelenej školy, ktorý sme si boli prevziať v Divadle Aréna v Bratislave.

Slávnostného celoslovenského odovzdávania sa zúčastnili zástupcovia 99 certifikovaných materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Vo svojom príhovore  sa poďakovali všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa snažia meniť a pretvárať svoje okolie ku krajšiemu a zelenšiemu, riaditeľka programu Zelená škola Zuzana Galajová a výkonná riaditeľka CEEK Živica Kristína Hudeková.

Získaním certifikátu sa naše úsilie nekončí a my pokračujeme v začatej ceste.