Výsledková listina z okresného kola geografickej olympiády, ktorá sa konala dňa 7.2.2019.

kat. 5.roč.

1.miesto: Jakub Mika 5.D

3.miesto: Zoja Petrová 5.D

5.miesto: Zénó Hudák 5.D

 

kat. 6.-7.roč.

1.miesto: Samuel Šandrej 7.D

3.miesto: Matej Mika 7.D

7.miesto: Valentín Mazúr 7.D

 

kat. 8.-9.roč.

1.miesto: Matej Rovder 9.D

4.miesto: Ján Uchaľ 8.D

7.miesto: Michaela Gerberyová 9.C

Všetkým zúčastneným blahoželáme!