Dňa 7.12.2018 prebehlo školské kolo geografickej olympiády na ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov. Rozdelených do troch kategórii.

Umiestnenie:

kat. 5.ročník

  1. miesto – Jakub Mika  V.D
  2. miesto – Zénó Hudák V.D
  3. miesto – Zoja Petrová V.D, Diana Padová  V.B

kat. 6.-7.ročník

  1. miesto – Samuel Šandrej VII.D
  2. miesto – Matej Mika VII.D
  3. miesto – Valentín Mazúr VII.D

kat. 8.-9.ročník

  1. miesto – Matej Rovder IX.D
  2. miesto – Ján Uchaľ  VIII.D
  3. miesto – Michaela Gerberyová  IX.C

 

Postupujúcim blahoželáme !