HODINA ZEME

https://www.youtube.com/watch?v=3ZEHNOkwECs

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

Slovensko sa po prvýkrát zapojilo v roku 2010, oficiálne v roku 2011, keď s celosvetovými organizátormi naviazala spoluprácu Sekcia ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenský zväz astronómov. Od roku 2016 je Hodina Zeme organizovaná v spolupráci WWF Slovensko, Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti.

Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zohrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti. Povzbudzovaním k účasti na tejto akcii – vypnúť svetlá len na jedinú hodinu – dostane svet dôležité posolstvo, že je nutné zamerať sa na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Potvrdí sa, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Zapojiť sa môžete aj Vy! 

V sobotu, 24. 3. 2018 o 19:30 miestneho času príďte pred Základnú školu na Okružnej ulici 17.

Olympijský klub Michalovce, 1. oddiel skautov a skautiek Rotundy, Michalovce a ZŠ Okružná 17 v Michalovciach má pre Vás a pre Vaše deti pripravené zaujímavé aktivity.

V čase, keď na hodinu, Hodinu Zeme, bude vypnuté verejné osvetlenie na  uliciach Okružná, Štefánikova, Komenského, Murgaša, Saleziánov, budeme vytvárať srdce pre Zem z čajových sviečok.

Ak nemôžete prísť, v sobotu, 24. 3. 2018 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.