V termíne odo dňa 11.2.2018 do 17.2.2018 sa žiaci 7.A, 7.C a 7.D  zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Vyšná Slaná. Po príchode na uvedené stredisko sa naša výprava najskôr ubytovala, a následne, v čase o 14.00 h sme začali s lyžiarskym výcvikom, pričom boli žiaci rozdelení do štyroch skupín. V prvej skupine sa nachádzali žiaci s pokročilými lyžiarskymi schopnosťami. Počas lyžiarskeho výcviku sme sa v prvom družstve u žiakov zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky lyžovania. V druhom až v štvrtom družstve sme sa zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali.

Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli  žiaci predviesť v slalomových pretekoch, ktoré sa konali dňa 17.2.2018, pričom sa na nich zúčastnili skoro všetci účastníci lyžiarskeho pobytu. Následne boli najlepší žiaci po ukončení uvedenej súťaže ohodnotení peknými cenami, pričom sa uskutočnilo taktiež celkové vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, zakončené krátkou diskotékou.

V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, pripravovali si program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. Každý večer bol denný rozkaz, kde sa žiaci dozvedeli program na nasledujúci deň. Počas pobytu sme bodovali čistotu a poriadok izieb. Žiaci k bodovaniu pristupovali zodpovedne a najlepšia izba bola odmenená. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni. Boli slušní voči sebe i personálu ubytovne. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy. Žiaci zvládli základy lyžiarskej terminológie a vytvorili si predstavu o zásadách bezpečnosti  na svahu.