Dňa 15.2.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku, 48. ročník, kde sa náš žiak Richard Onuška VIII.D triedy umiestnil v rámci kraja na peknom 3. mieste.

Srdečne blahoželáme.