Tak ako každý rok aj piatok 8. decembra si naši žiaci II. stupňa overili svoje vedomosti z geografie. Školské kolo pozostávalo z dvoch časti teoretickej a praktickej. Súťažilo sa v troch vekových kategóriach 5., 6.-7., 8.-9. ročník.

Výsledková listina