Šiesteho decembra

nebolo treba

deti nútiť skoro vstať,

do školy sa ponáhľať.

Prečo? Lebo mal prísť Mikuláš. A veruže aj prišiel. Navštívil všetky triedy, nezabudol ani na telocvičňu. Každého prekvapil malilinkou sladkosťou. Žiaci z neho mali veľkú radosť. Mávali mu, potriasali rukou. Srdečne ho privítali, zarecitovali báseň… Vládla dobrá nálada. Postarali sa o ňu aj anjeli a čertíci, ktorí Mikuláša sprevádzali. Nechýbal ani spev a anjelská hudba.

Mikuláš  ani tento rok nezabudol na starých a opustených ľudí, ktorí navštevujú denný stacionár neďaleko školy. Anjeli mu ukázali cestu a čertíci odniesli dary. Starkí sa poďakovali za sladkosti a my všetci im ďakujeme za to, že nás medzi seba prijali.

                                                                                       Žiacky parlament