Žiaci 6., 7. a 8. ročníka sa zúčastnili multimediálneho predstavenia pozostávajúceho z fyzikálnych pokusov priamo na javisku. Pred očami žiakov naživo a zároveň detailne na veľkorozmerných plátnach boli demonštrované základné fyzikálne javy, s prekvapivými dôsledkami pre bežný život. Žiaci sa dozvedeli, čo majú spoločné lietadlá a lode s ich cestou do školy i ako uspieť pri písomke z fyziky či matematiky. Nechýbali fyzikálne kúzla a tajomná prírodná sila.