Aj v tomto školskom roku žiaci šiesteho ročníka, 5.októbra, navštívili archeologické nálezisko – Nižná Myšľa. Obec Nižná Myšľa predstavuje jedno z najbohatších archeologických nálezísk na Slovensku zaznamenávajúce praveké osídlenie. Podarilo sa tu nájsť niekoľko osád z rôznych časových úsekov od praveku až včasného stredoveku. Žiaci mali možnosť prezrieť si repliku zrubu v Osade, samotnú Osadu aj s opevnením a  200 m od Osady aj  Pohrebisko.  Nájdené archeologické predmety si žiaci mali možnosť zblízka preskúmať v Myšľanskom obecnom múzeu, ktoré sa nachádza v budove kláštora z 13. storočia.