Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17, Michalovce Vám týmto oznamuje, že dňa 23.6.2017, udeľuje riaditeľské voľno žiakom z dôvodu účasti učiteľov na  metodických dňoch.