Na základe vyhodnotenia súťaže Slovenského olympijského výboru sa piati žiaci našej školy zúčastnia Medzinárodného olympijského tábora mládeže, ktorý organizuje Slovenský olympijský výbor vo Vysokých Tatrách v termíne 24. – 29. júna 2017.

Ďakujem za podporu Olympijskému klubu Michalovce!

https://www.youtube.com/watch?v=YH84KfV7sz4