Naša žiačka Ivanka Savovová zo IV.A  získala 1.miesto na celoslovenskom kole v súťaži Jazykový kvet 2017 v kategórii poézia, próza a prevzatá tvorba v anglickom jazyku.

Našej víťazke srdečne blahoželáme!