Aktuálne tlačivo si stiahnite tu: Vyhlásenie 2% 2016

Vážení rodičia!

Vzhľadom na to, že došlo k zmene identifikačného čísla Rodičovského združenia pri VI. ZŠ, prosíme tých, ktorých sú ochotní poskytnúť 2% v prospech nášho rodičovského združenia, aby si aktuálne tlačivo stiahli z webovej stránky školy. Nové identifikačné číslo Rodičovské združenia pri VI.ZŠ je 17319617/0050

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“.
Za uplynulé roky sme z týchto prostriedkov doplnili vybavenie učební modernými učebnými pomôckami pre žiakov školy.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí s Vašou pomocou skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
Tlačivá Vám poskytneme prostredníctvom triednych učiteľov v termíne stanovenom zákonom.

Rodičovská rada a Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach

Editovateľné tlačivo si môžte stiahnuť, vypísať elektronicky  a následne vytlačiť.

POSTUP

Pre väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách, teda im robia daňové priznanie v práci je postup nasledovný. Škole doručíte dva dokumenty. Prvé – Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vydá zamestnávateľ. Druhé je predvyplnené tlačivo o poukázaní dane pre naše rodičovské združenie. Môžete ho vypísať priamo tu – Vyhlásenie 2% 2016, alebo vám ho môžu doniesť deti. Dopíšete údaje, vytlačte a podpíšte ho.  Obe tlačivá doneste do školy alebo pošlite prostredníctvom žiakov, resp. triednej učiteľky. Škola zabezpečí následné doručenie na daňový úrad, respektíve ich môžte doručiť na daňový úrad osobne. 
Oficiálny postup pre rôzne kategórie daňovníkov si môžete pozrieť na nasledujúcej stránke