Dňa 19.4.2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017. Zúčastnilo sa ho 74 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. Spev ľudových piesní je v našej škole veľmi obľúbený a je aj príležitosťou ukázať ako sa dá spevácky talent ďalej rozvíjať.

 Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách :

I. kategória

  1. miesto Karolína Bodnárová I.A,
  2. miesto Lenka Gáalová II.A, Alicia Bamburáková I.B
  3. miesto Nina Pirčová III.A, Sarah Červeňáková I.D

II. kategória

  1. miesto Noemi Knežová V.C
  2. miesto Vanessa Planková IV.A, Ida Mareková V.C,  Richard Paľo IV.B
  3. miesto Michaela Balogová V.C, Lívia Tvaružková VI.A, Marko Kotora V.D

III. kategória

  1. miesto Pavol Biačko  IX.D
  2. miesto Sofia Jusková VIII.B
  3. miesto Laura Jusková IX.D, Michaela Gerberyová VII.C