Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu.

K problémom a bolestiam iných sme na našej škole neboli ľahostajní ani 7. apríla 2017. Vyzbierali sme 290,04 eur.

ĎAKUJEME!

Žiačky školského parlamentu v spolupráci s Mgr. A. Timkovou