Krajské kolo Ruské slovo 2017 – 17.3.2017 – umiestnenie:

PRÓZA

II. kategória 5. – 7. roč. ZŠ

3. miesto – Ema Babjaková – ZŠ, Okružná 17, Michalovce

III. kategória 8. – 9. roč. ZŠ – ruské prostredie

2. miesto – Dáša Nitkulincová – ZŠ, Okružná 17, Michalovce

POÉZIA

II. kategória 5. – 7. roč. ZŠ

2. miesto – Želmíra Jakubocová – ZŠ, Okružná 17, Michalovce

SPEV ZŠ – sólo

I. kategória 1. – 4. roč. ZŠ

1. miesto – Vanessa Planková – ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. kategória 5. – 7. roč. ZŠ

2. miesto – Anna Kristína Čižmárová – ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. kategória 8. – 9. roč. ZŠ

1. miesto – Laura Jusková – ZŠ, Okružná 17, Michalovce

SPEV ZŠ –  skupiny

II. kategória 8. – 9. roč. ZŠ

1. miesto – Laura Jusková, Sofia Jusková, Pavol Biačko, Maroš Varchola – ZŠ, Okružná 17, Michalovce