Nie každý predškolák si vie predstaviť, aké to je, keď má sedieť v školskej lavici a poslúchať pani učiteľku. V posledný februárový deň  si to mali možnosť so svojimi rodičmi vyskúšať a zahrali sa s pani učiteľkami 1.stupňa „ na školu“.  Detičky sa premenili na naozajstných školákov a bez najmenších ťažkostí zvládli úlohy, ktoré na ne čakali. Hrali sa s kockami, preskakovali kamienky, spievali anglické piesne, strihali, kreslili a počítali zvieratká . Prostredníctvom  týchto aktivít sa rodičia  budúcich prvákov oboznámili  s novými alternatívnymi spôsobmi vyučovania, ktoré naša škola pre budúcich prvákov ponúka. Vnikli tak do tajov  Hejného matematiky, vyskúšali si, aké to je písať písmom Comenia Script, stali sa súčasťou  Daltonského bloku i bloku ITV. Presvedčili sa tiež o tom, že čítanie môže byť pre deti zážitkom a že učiť cudzí jazyk sa dá aj v iných predmetoch metódou  CLIL. Rodičia budúcich prvákov sa tiež zúčastnili diskusie o metódach a formách vyučovania žiakov  so všeobecným intelektovým nadaním.