Dňa 20.a 21. februára  žiaci našej školy, ktorí navštevujú  krúžok Šikovný chemik pod vedením pani učiteľky Štefánie Sabolovej, pripravili pre deti   II. MŠ, IX. MŠ, XIII.MŠ a XXII. MŠ zaujímavé predpoludnie plné  zábavy, z ktorého si deti odniesli zaujímavé poznatky a nápady pre trávenie svojho voľného času.

Tamara Gombitová z IX.A triedy vytvorila farebnú prírodu prilievaním červenej kapusty do rôznych zmesí  a sopku, pri ktorej sa oranžová látka premenila na zelenú látku . Sloniu pastu  a tajné písmo odhalila deťom Ľubica Belejová z IX.D triedy. Deti pomocou vône rozpoznávali látky, ktoré pripravila Sofia Sabová zo VI.D triedy a ktorá im predviedla horiacu vreckovku.

Peter Šimko zo VI.D triedy predviedol pokusy s balónami, zatiaľ čo Dominik Prievalský pripravil zaujímavú lávovú lampu a pokus s vajíčkami. Deti sa zahrali s pripraveným slízom  a nadšene pozorovali penovú sopku urobenú Miškou Svrčekovou z IX. A triedy. Jarko Louma z VIII.A triedy nafúkal balón pomocou zázračného roztoku a alobalu a zobudil spiacu užovku. Plamene horiaceho liehu farbil pred očami detí Ivan Čurma z IX. D triedy. Zaujímavá plazmová lampa zapálila sviečku podľa návodu Maroša Varcholu z VIII.A triedy. Záver patril Rišovi Nagyovi, ktorý deťom pripravil kolovú fontánu.