22. február 2017 bol pre naše dva trojčlenné tímy dňom s veľkým D. Zúčastnili sme sa 1. ročníka hry SUDOKU, organizátorom ktorej bolo Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce. Pre našu školu sme úspešne vybojovali prvé a tretie miesto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným radíme, aby ďalej pokračovali v riešení sudoku. Budúci rok totiž súťažíme znova.                   

Mgr. A. Timková