Dňa 22. decembra 2016 Kolégium Zelenej školy zorganizovalo na škole Vianočnú burzu zameranú na predaj použitých vecí, kníh, hračiek a vianočných ozdôb. Burza prebiehala vo vianočnom duchu, zneli vianočné koledy a žiaci v doprovode triednych  učiteľov mali možnosť si nakúpiť vianočné darčeky pre svojich blízkych. Výnos z burzy sa použije pri organizovaní školských akcií.

Posledný decembrový týždeň prebiehala charitatívna činnosť – pomoc deťom na detskom oddelení v Michalovciach. Žiaci a učitelia prinášali oblečenie pre tieto deti, ktoré sme odovzdali vedeniu detského oddelenia, ktoré nám srdečne poďakovalo a zároveň nás poprosilo o ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí prispeli svojou činnosťou k hore uvedeným aktivitám.

Štastný Nový rok praje všetkým

Kolégium Zelenej školy