V celkovom hodnotení  o „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ sa naša škola umiestnila na peknom 13.mieste. Do projektu bola celkovo prihlásených 240 školských knižníc základných a stredných škôl. Ďakujeme žiakom 3. a 4.ročníka za zapojenie sa do projektu a pedagógom za jeho prípravu.

 

Výsledková listina