Po roku sa opäť stretli šachisti na Majstrovstvách okresu v šachu žiačok a žiakov základných škôl . 40 šachistov zo šiestich škôl hralo podľa pravidiel FIDE, dva samostatné turnaje švajčiarskym a kruhovým systémom, 2 x 10 minút. Na dodržiavanie pravidiel dozerali hlavný rozhodca Radoslav Ondo zo Šachového klubu Michalovce a pomocný rozhodca Mgr. Ladislav Papp – Šachový klub Veľké Kapušany.

 

Umiestnenia:

Kategórii žiačky

  1. Karin Majirská Základná škola Okružná 17, Michalovce
  2. Marta Bajuszová Základná škola J. Švermu 6, Michalovce
  3. Natália Gajdošová Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou 2

 

Kategória žiaci

 

  1. Gergo Tóbiás Základná škola VJM J. Erdélyiho , Fábryho 36, Veľké Kapušany
  2. Juraj Hadžala Základná škola Okružná 17, Michalovce
  3. Marko Kotora Základná škola Okružná 17, Michalovce

 

Víťazom a víťazkám blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskom kole.