V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý už po 12 – krát  vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica,  sa  dňa  24.10. 1016 na Základnej škole  Okružná 17 v Michalovciach  uskutočnilo podujatie s názvom Veľké knižné pátranie. Tohtoročnou témou bolo Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo  v malých skupinách.

Cieľom  celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

Podujatia sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka.  V menších skupinkách sa vybrali plniť úlohy v rôznych priestoroch školy. Na určené miesto ich privedie šifra, ktorú dostali po prečítaní príbehu v triedach.

Na jednotlivých stanovištiach žiaci  plnili úlohy podporujúce čitateľskú gramotnosť.  Výstupy  jednotlivých  úloh  pomohli  žiakom vytvoriť hlavnú myšlienku prečítaného textu.

Deti v triedach následne vytvorili spoločný plagát ako reklamu ku knihe, s ktorou pracovali. Cieľom vystavenia týchto prác na paneloch                            vo vestibule školy bolo podporiť záujem žiakov  k vypožičaniu a prečítaniu kníh.