Harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky človeka bol ideálom už v staroveku. Bol formulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná kultúra integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti. Tento ideál platil len pre slobodných občanov. Podstatou bolo, že rozvoj duševných schopností má byť harmonicky spojený s všestranným telesným rozvojom a naopak.

To bolo cieľom a zároveň aj mottom Slovenskej asociácie športu na školách, ktorá pod záštitou Ministerstva školstva SR bola vyhlasovateľom súťaže Škola roka 2015/2016. Sme radi, že sa nám darí tento cieľ napĺňať. Naši žiaci sa v školskom roku 2015/2016 umiestnili na popredných miestach vo vedomostných súťažiach na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni (družstvo V.D a I.D). Vytvorili nádherné výtvarné a literárne práce, ktoré zdobili olympijský dom v Riu de Janeiro počas letnej olympiády (Vivianne Kufová I.D). V krátkej reportáži ukázali ako sa u nás na škole spája učenie so športom (Marián Kravec IX.D).  Zúročili vedomosti z matematiky a drinu na tréningoch pri finálových zápasoch vo futbale a hádzanej (Futsal – 1.miesto, Malý futbal – 1.miesto, Hádzaná dievčat – 2.miesto).

A výsledok? 

Už druhýkrát sme ŠKOLOU ROKA v kategórii základných škôl nad 300 žiakov.

Je to ocenenie úsilia žiakov, pedagógov, trénerov i rodičov.

https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaSportuNaSkolach/posts/1255159501171841