Vo štvrtok 30. 6. 2016 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie šk. roka 2015/2016.  Za prítomnosti vedenia školy boli úspešní žiaci ocenení za vzornú reprezentáciu školy.

Čakajú nás prázdniny a opäť sa všetci stretneme 5.9.2016. Hurááááá !