V športovom areáli ZŠ na Okružnej ulici sa v piatok 3. júna zišli obyvatelia sídliska Juh, aby si spoločne užili kultúrno-športové podujatie Deň Južanov, ktoré má už niekoľkoročnú úspešnú tradíciu. Rodičia s deťmi si zmerali sily v netradičných disciplínach. Odmenou za ich snaženie bol kultúrny program. Disciplíny ako beh s fúrikom, streľba na bránu, hod kriketovou loptičkou či skok do diaľky zaujali deti aj dospelých. Po výborných športových výkonoch čakal na všetkých pestrý kultúrny program a v ňom škôlkari a školáci z Juhu a folklórny súbor Jurošík zaspievali, zatancovali a zarecitovali. Všetci zúčastnení si nakoniec mohli dopriať  zaslúžené občerstvenie. Obyvateľom najstaršieho michalovského sídliska sa popoludnie, ktoré strávili so svojimi ratolesťami, páčilo. Veríme, že sa takto stretneme aj o rok…