Dňa 31.5.2016 by ste v našej škole márne hľadali nejaké dievča oblečené v sukni či obuté v lodičkách. Čo sa dialo? Nešlo o zázrak.  Škola žila v poradí  XXXI. ročníkom ŠŠO a celá sa razom premenila na malé olympijské centrum. Žilo to v celom areáli. Počas tónov hudby vystúpili športovci na umelý trávnik. Nasledovalo slávnostné otvorenie. Nechýbal príhovor riaditeľky školy, ktorá celú olympiádu slávnostne otvorila. Zavítal k nám viceprimátor mesta MUDr. B. Bančej, ktorý sa žiakom v krátkosti  prihovoril. Nechýbal sľub rozhodcov i žiakov, že sa celá olympiáda bude niesť v duchu férovosti. Celý otvárací ceremoniál skrášlili mažoretky. Prvou disciplínou bol beh predškolákov 9. a 13. MŠ. Potom sa žiaci rozpŕchli po celom areáli, kde to žilo behom, skokom do výšky, do diaľky, hodom kriketovou loptičkou, vrhom guľou.

Počasie nám prialo a záver priniesol výsledky s najúspešnejšími športovými výkonmi.

V rámci športových tried jednoznačne vyhrala trieda IX.B.

Toto je umiestnenie nešportových tried:

  1.  miesto: IV. B
  2. miesto: IV.A
  3. miesto: III.A

Víťazi si so sebou odniesli sladkú odmenu v podobe velikánskej torty.