Dňa 19.5.2016 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“

Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka

 

 

Žiaci kategórie I.   (IV. ročník) súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  – 100

V praktickej časti (určovanie živočíchov) mohli získať maximálny počet  – 10

 

Žiaci kategórie II. (VIII. ročníka) súťažili individuálne v teoretickej časti z biológie, chémie, fyziky, matematiky, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu – 120

 

Vyhodnotenie žiakov:

 

Žiaci kategórie I.   (IV. ročník):

 

110 b získal žiak Lukáš Sýkora                            ZŠ Okružná 17,  Mi    – 1. Miesto

 

103 b získal žiak Samuel Šandrej                         ZŠ Okružná 17, Mi      – 2. Miesto

103 b získal žiak Ján Budiš                                  ZŠ Moskovská 1, Mi    – 2.Mmiesto

 

101 b získala žiak Dávid Novák                           ZŠ Moskovská 1, Mi     – 3. Miesto

 

Žiaci kategórie II. (VIII. ročníka):

 

117,5 b získal žiak Richard Kendzior                   ZŠ Okružná 17, Mi    – 1. Miesto

 

113 b získal žiak Ivan Čurma                                ZŠ Okružná 17, Mi    – 2. Miesto

 

100 b získal žiak Samuel Mikloš                          ZŠ Moussona 4, Mi    – 3. miesto

 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme