Žiaci 8. ročníka aktívne vnímali vplyv slnečnej energie na počasie. V prírodnej učebni realizovali rôzne merania prostredníctvom meteorologickej búdky umiestnenej na voľnom priestranstve školského dvora. Najväčší vplyv na počasie má prúdenie vzduchu,  a tak žiaci merali smer a silu vetra pomocou veternej smerovky a anemometra. Hodnotu zrážok žiaci odčítali zo zrážkomera a na určenie tlaku použili svoj vlastnoručne vyrobený barometer. Stupeň znečistenia vzduchu na školskom dvore žiaci zisťovali na zachytávači prachových čiastočiek. Na záver hodiny dospeli tiež k poznaniu, že vďaka Slnku a jeho vplyvu na rastliny, sa nikdy nestratia, pretože sa  naučili určovať aj svetové strany pomocou konárov a rastúceho machu na stromoch.