Nepotrebuje  oslavu … stačí, ak si naň v piatok 15.4.2016 spomeniete

V tento deň chodbami a triedami našej školy prechádzali dobrovoľníčky Ligy proti rakovine, žiačky školského parlamentu a ponúkali nám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Neboli sme ľahostajní k problémom a bolestiam iných. Vyzbierali sme 318,28 eur.

ĎAKUJEME!

Žiačky školského parlamentu v spolupráci s Mgr. A. Timkovou