Zaujímavo s literatúrou

Marec je každoročne zasvätený knihe. Keďže naši žiaci čítajú radi, pripravili pre nich vyučujúce slovenského jazyka a literatúry viacero zaujímavých podujatí. Jedným z najobľúbenejších sú literárne kvízy pre ročníky 5.- 8. Žiaci v trojčlenných družstvách riešia úlohy zábavného, poučného i vedomostného charakteru (spoznávajú texty kníh, hlavných hrdinov, riešia rébusy, osemsmerovky, doplňovačky, tvoria krátke básne…)

A komu sa najviac darilo?

  1. ročník – V.C
  2. ročník – VI.D
  3. ročník – VII.B
  4. ročník – VIII.D

Víťazné družstvá získali malé odmeny, diplomy a dobrý pocit.