„Päť farebných kruhov dnes veľkú moc mali, našich malých predškolákov v športe pospájali.“

Dnešné cestovanie bolo iba začiatkom dlhej výpravy, ktorá čaká každého predškoláka už od  septembra. Každý predškoláčik si v toto popoludnie mohol vyskúšať svoje sily v zdolávaní rôznych disciplín,  či už športových alebo vedomostných, ktoré sú spojené so športom.  Pri vstupe dostal každý svoj cestovný lístok s olympijskou vlajkou. Previedli sme ich našou školou, ktorá v danej chvíli symbolizovala päť kontinentov – päť kruhov olympijskej vlajky.  Na každom kontinente plnili žiaci rôzne úlohy a za splnenie si vždy vymaľovali daný kruh na „cestovnom lístku“, ktorý symbolizoval navštívený kontinent. Po precestovaní všetkých kontinentov boli „malí športovci“ ocenení v sieni slávy. Ich usmiate  tváričky a žiariace očká pri oceňovaní boli pre nás odmenou za naše úsilie a vedeli sme, že sa im to veľmi páčilo. Už teraz sa na vás tešíme v septembri v našej škole.