Keď dospievaš a dospievaš pieseň, každý sa len pousmeje. Čím to je? Hlasom predsa. Tvoj hlas je zrazu iný, neposlúcha ťa, robí si, čo chce. Chceš vedieť, čím to je?
Odpoveď na túto otázku dostali vďaka Ing. Z. Šutej naši šiestaci. Beseda sa konala dňa 4.3.2016. Žiaci odchádzali opäť o niečo múdrejší a už vedia odpovede na všetky otázky.