Dňa 4.2. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo z geografie na CZŠ. Naši žiaci úspešné reprezentovali našu školu v teoretickej a praktickej časti.

Výsledky našich žiakov:

kat. G. (5.roč.)

N. Riebesam    V.D      1.miesto

J. Uchaľ            V.D      2. miesto

E. Korčáková    V.C      6. miesto

kat. F. (6.-7.roč.)

M. Rovder        VI.D      1. miesto  postupuje na KK

R. Vapnár          VII.C     5. miesto

M. Kolesárová    VII.C    9. miesto

kat. E. (8.- 9.roč.)

M. Ihnát            IX.D       3. miesto  postupuje na KK

M.Polák            IX.D       3. miesto  postupuje na KK

A. Kováč           VIII.D     5. miesto

Všetkým blahoželáme.

PaedDr. A. Vojtková