2.2.2016 sme našu triedu 3.C premenili na jednu veľkú mokraď. Najprv sme pokusom zisťovali, čo je mokraď a aký je jej význam. Dozvedeli sme sa o živočíchoch a rastlinách mokradí. Na čítaní sme si čítali smutný príbeh “Ako žabka o mokraď prišla”. No my sme sa pokúsili záver príbehu upraviť, veď vieme, že močiare sú pre nás dôležité. Na konci vyučovacieho dňa sme po skupinách plnili úlohy a tak sme spoločne vytvorili projekt o mokradiach.

Aj v 2.E sme sa s deťmi rozprávali o mokradiach. Prostredníctvom interaktívnej knihy sme sa dozvedeli o živote v močiari. So zavretými očami sme počúvali zvuky živočíchov, dozvedeli sme sa, čím sa živia, čím sú jedinečné. Spoznávali sme aj rastliny a na záver sme si zahrali mokraďné ekohry.

p. uč. Repelová