Nová právna úprava posúva  zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis pre nový školský rok 2016/2017 bude od 1. apríla do 30. apríla 2016