Starší mladším aj mladší starším, takto zaujímavo si žiaci VIII.D a IV. D odovzdali informácie o teplote a jej meraní. Žiaci nesedeli, ale sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Starostlivo pripravené úlohy a materiály umožnili žiakom voľný pohyb, vďaka ktorému sa lepšie koncentrovali a učili. Aktivity boli volené tak, aby sa u nich rozvíjala schopnosť spolupracovať s inými na dosiahnutí cieľa, ale aj schopnosť presadiť sa a zároveň prezentovať svoje vlastné názory pred spolužiakmi a učiteľmi. Práca vo vekovo zmiešaných skupinách je netradičná a umožňuje žiakom vzájomne si pomáhať, učiť sa od seba, spoločne komunikovať, zároveň rozvíja životné zručnosti byť empatický a ohľaduplný k potrebám iných. Odmenou učiteľov boli usmiate tváre žiakov, ktorým sa na takéto vyučovanie veľmi páčilo a zároveň sa naplnila aj profesionálna spokojnosť učiteľov zo zmysluplnej práce.

PaedDr. D. Hamariková