Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády z ANJ. Žiaci súťažili v troch kategóriach 1A, 1B, 1C a umiestnili sa následovne:

 

Školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1A:

  1. miesto: Matej Rovder
  2. miesto: Richard Onuška
  3. miesto: Michaela Kolesárová

 

Školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1B:

  1. miesto: Rudolf Mašlej
  2. miesto: Richard Nagy
  3. miesto: Marcel Polák

 

Školské kolo olympiády z ANJ v kategórii 1C:

  1. miesto: Joey McKay Slávik
  2. miesto: Vega Gomes

 

Všetkým umiestneným žiakom srdečne blahoželáme!