„Kde je Mikuláš? Nevideli ste ho? Kam sa vyparil?“ zaznievali otázky žiakov.  Aj keď ho žiaci našej školy mohli na chodbe zahliadnuť už skoro ráno, niekam sa vyparil, nebolo po ňom ani stopy. Nedočkavo naňho čakali dve hodiny. Smutní boli najmä tí, čo celý rok počúvali. Vtom sa zničoho nič ozvalo zvonenie zvončekov, spev anjelov a žiaci mali možnosť vidieť rozšantených čertíkov. Kde sa Mikuláš skrýval? Bol navštíviť malých predškolákov v dvoch materských škôlkach. Ale ani žiaci našej školy nemuseli byť smutní. Mikuláško aj im priniesol sladké prekvapenia a celý jeho sprievod vyčaril na tvárach všetkých žiakov úsmev.

Žiacky parlament